Aansluitdijk in de lift

De Aansluitdijk, een deelproject van WaterMotor.EU,  krijgt goede reacties. Op de Waterbouwdag van 2013 kreeg het project de tweede prijs. En op het recente congres van Kennis van Klimaat

 

"Europese rivieren omarmd" hebben we een (netto) positieve discussie gehad. Men vindt de koppeling van Water en Energie een interessante benadering. Alvorens we het projectvoorstel formeel aan de overheden presenteren, willen we eerst graag inhoudelijk debat  ontketenen, zodat we een beter inzicht krijgen in de argumenten voor en tegen. 

Dit najaar wil de regering een aantal belangrijke deltabeslissingen nemen. Dus is het de vraag of het WaterMotor concept nog kan worden ingepast.  De afdoener is dat innovatie juist te laat is of zijn tijd vooruit. Niet geschoten is nooit geraak. Deze benadering kan de Rijksoverheid veel geld schelen om de gewenste mate van waterveiligheid te behalen. Daarnaast biedt de Aansluitdijk met haar beide pomp-accumulatiecentrales een balanceringsinstrument om energiepieken door toenemende duurzame energie (wind en zon) op te vangen. De investeringen bedragen ongeveer 2 miljard, de baten bedragen zo'n 3 miljard Euro. Aanvankelijk kunnen de overheden volstaan met participatie in de vorm van concessionering en de opname van het project in de Verkenningentabel van het MIRT. Voor bijvoorbeeld de pensioenfondsen is het project een interessante belegging. De grote risico's treden pas later in het ontwikkelproces op.  

Graag horen wij uw reactie op onze website www.aansluitdijk.nl. En wellicht wil u meedoen?

Watermotor Nederland

WaterMotor.EU stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan de toekomstige water- en energievraag. Door de klimaatverandering zullen de fluctuaties in het wateraanbod toenemen, waardoor er langere perioden van watertekort zullen ontstaan.

De toename van duurzame energie zal ook leiden tot een grotere fluctuatie in het energie-aanbod. WaterMotor.EU koppelt met het WaterMotor concept het water- en het energienetwerk. De fluctuaties worden hierdoor afgevlakt.

Het WaterMotor concept is grensoverschrijdend: het concept is ook van belang voor Duitsland, Frankrijk en BelgiĆ« - vandaar de extentie dot-EU. 

Initiatiefnemers zijn: Caspar Pompe, Gert Jan Akkerman, beide civiel ingenieurs met ervaring in complexe infrastructuurprojecten.

WaterMotor.EU wil een platform bieden voor partijen die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van Nederland met het WaterMotor concept. Binnen het platform kan kennis worden uitgewisseld, studies worden verricht en initiatieven worden genomen voor concrete projecten.

Veel van deze projecten zullen publiek-private projecten zijn. Daarom besteden we tevens aandacht aan PPS procesinnovatie. We hebben daarvoor het innovatieve 'Wiki-Development proces' geformuleerd (zie website van de Aansluitdijk). 

Voor het kernteam van de Aansluitdijk BV zoeken wij partners, die mee willen doen om dit project op de agenda te krijgen. 

Onder de menuknop 'presentaties' vind u de presentatie van het WaterMotor-concept.