Uitdagingen

Wat moeten we nog weten?

Onderzoeksvragen (integrale benadering)
Water / Energie / natuur / economie / ruimte / mobiliteit / PPS

 • (integrale water- en energiebalans)
 • Hydraulische werking Rijn-Maas Verbinding, inclusief waterbuffering en grondwateraanvulling
 • Afvoerregulering met de nieuwe rivieren
 • Samenhang van algehele waterverdeling, inclusief Noordermeer en Zuidermeer
 • Verkenning potenties seizoens- en lange termijn berging in grondwater
 • Haalbaarheid water- energie koppelingen voor de PAC’s in de  Maaspanden en Valmeer-PAC IJsselmeer
 • Ecologische potenties en effecten op hoofdlijnen
 • Kansen voor mobiliteit en ruimtelijke ordening
 • Economische potenties en stakeholder analyse
 • Maatschappelijke en politiek-bestuurlijke analyse
 • .... ??
 • ...... ??
 • ........ ??

Welke partijen kunnen wat bijdragen?

De intrinsieke betekenis van de watermotor voor een Europese Delta

Regionale economische impulsen voor

 • Euregio Rijn-Maas, Niederrhein-Westfalen, Limburg,Brabant en Gelderland
 • Noord Nederland, Noord Holland, Friesland, Groningen en Drenthe

Transnationale samenwerking en ontwikkelingskansen voor    

 • Nederland, België en Duitsland
  Duitse steden langs de Rijn houden langer droge voeten
 • Antwerpen krijgt meer Maaswater

WaterMotor op de agenda?

graag willen we met WaterMotor.EU aan de gang. Wilt u daarbij helpen? Neemt u dan graag contact met pompe@watermotor.eu

vorige pagina         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10