Integrated approach of Wiki-Development

De Participatieprojecten van WaterMotor.EU zijn complexe projecten. Verschillende functies worden gecombineerd. Bij de ontwikkeling van deze projecten worden - na de verkennende fase - éérst de functies aanbesteed. Pas in tweede instantie worden de kapitaalmiddelen, zoals materieel, infrastructuur en vastgoed aanbesteed. Door deze procesinnovatie is het makkelijker om grote private investeringspartijen te laten participeren in het project. 

 


vorige pagina         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        volgende pagina