Nieuwe Kleefse Rijn (Rijn-Maasverbinding)

Dit deelproject is de eerste aanzet geweest voor het WaterMotor.EU-concept. Al in 2004 heeft Caspar Pompe een eerste schets van dit voorstel geformuleerd. Het blijkt dat ook in Duitsland er verschillende initiatieven zijn geweest om de Rijn met de Maas te verbinden. Interessant is dat Napoleon heeft gewerkt aan deze verbinding (vanaf Neuss) om hem te ondersteunen in zijn oorlog om Nederland te veroveren. Hij is halverwege gestopt met het werk, het was niet meer nodig. Nederland was in zijn handen gevallen. 
Wij hebben nu contact met een burgerinitiatief, dat ook een voorstel heeft gedaan voor een Rijn-Maasverbinding, maar dan wat zuidelijker gelegen. 
Er is nog geen website van de Nieuwe Kleefse Rijn (er liep zo'n 10.000 jaar geleden een Rijntak ten zuiden van het Massief van Kleef en Nijmegen). Nu stroomt het riviertje de Niers in het lagere deel van het dal van deze oude Rijntak). De presentatie over de Nieuwe Kleefse Rijn zetten wij binnenkort op deze website. 

Rijn-Maas verbinding via tracé van een oude Rijntak (circa 8.000 A.D.) (tentatief).

  • Retentiefunctie bij hoogwater en extreem hoogwater waardoor de Rijnsteden in Duitsland minder snel last van natte voeten hebben
  • Grondwateraanvulling in droge perioden:Nederrijn-Westfalen, Limburg en Brabant
    Waterstroom naar Maas en/ of Rijn bij grote droogte
  • Bergingsoppervlak met bergingsgebieden en deels Groene Rivier totaal 50 km2.

Aanvullende projectopties

Er zijn verschillende projectopties, waar water-energiekoppeling of de waterbeschikbaarheid centraal staan. Deze projecten zijn nog niet nader uitgewerkt. De kern van deze projecten is dat het grote complexe projecten zijn, die slechts als Participatieproject kunnen worden ontwikkeld. Voor al deze participatieprojecten kan het Wiki-Development-proces worden benut.  


1 Maas Waal Connectie

2 Mittelland-Twente Kanaal
   idee Hans van de Wijer/RWS

3  Biodiversiteit Markermeer en
    IJsselmeer
    open Houtribdijk en ‚Äėcirculatiepomp

4  Zeeland ademt?

Indien partijen deze projectopties interessant vinden, dan kunnen we deze verder uitwerken. 


 

 

 

 

 

 

 

 

vorige pagina         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        volgende pagina