De Aansluitdijk

WaterMotor.EU kan men niet als totaalprogramma in één keer inpluggen. Dit zijn projecten voor de lange adem. We beginnen daarom met de Aansluitdijk. Dat is een geheel-Nederlands deelproject van WaterMotor. 

Aan de sheets kunt u zien dat dit een vroege versie van de presentatie is. Momenteel zeggen we het zo: 

Het IJsselmeer en het Markermeer krijgen een nieuwe indeling. Door de Aansluitdijk en het openbreken van de Houtribdijk ontstaat het Noordermeer en het Zuidermeer. Het waterpeil van het Noordermeer kan langzamerhand meegroeien met het stijgende waterpeil in de Noordzee (Waddenzee). De strijklengte in het Noordermeer is geringer dan in het huidige IJsselmeer. Het spuien van water op de Wadden worden minder vaak gehinderd. En aan de zuidzijde van het IJsselmeer is de opzet van het waterpeil geringer, zodat de dijken daar minder zwaar hoeven te worden uitgevoerd.

 

vorige pagina         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        volgende pagina