WaterMotor Nederland

Men zou WaterMotor Nederland kunnen opvatten als een 'Nationaal Waterplan Veerman Extra'

1 Koppeling waternetwerk met
    energienetwerk

2 Buffercapaciteit IJsselmeer door
    Aansluitdijk

3 Anticiperend waterbeheer door
   Rijn-Maasverbinding

4 Suppletie Grondwaterberging en
    Polders

5 Meer retentie en sturing door
    meestromende rivieren

 

    

 

    

  

 

  

 

vorige pagina         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        volgende pagina