(Stuwpand) Pomp Accumulatie Centrales

In het project 'Nieuwe Kleefse Rijn' (een Rijn-Maasverbinding) wordt water gebufferd in de Maaspanden bovenstrooms van Gennep. Door deze buffering is er meer water ter beschikking om de Maas in droge zomers langer bevaarbaar te houden. 


 

Koppeling Water- en Energiemanagement

Essentie van de WaterMotor.EU-projecten is de koppeling tussen het waternetwerk en het energienetwerk. Met deze koppeling is voor het watersysteem zgn anticiperend watermanagment mogelijk. En met Pomp-Accumulatie kan men de dagelijkse fluctuatie in het energienetwerk balanceren. 

Hoogwaterseizoen

Laagwaterseizoen

vorige pagina         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        volgende pagina