Presentatie van het WaterMotor concept

Op deze en de volgende pagina's is de basispresentatie van WaterMotor.EU weergegeven. Klikt u onderaan de bladzijde door naar de volgende sheet. Deze presentatie is weliswaar ruim twee jaar oud, maar nog altijd redelijk actueel (binnenkort gaan we de site vernieuwen).   

Verschillende mogelijke deelprojecten zijn grensoverschrijdend. Rivieren trekken zich niets van grenzen aan. Er is nu bijvoorbeeld een pril contact met een burgerinitiatief om Rijn-Maasconnecties in beeld te brengen.

Het eerste Participatieproject waarvoor we het debat willen opstarten is de Aansluitdijk.  Voor dit project is een BV in oprichting.  Voor dit project zoeken we uitbreiding van het werkteam. Momenteel werken Caspar Pompe, Gert Jan Akkerman en Marnix de vriend vanuit een soort collectief in wording 'Green Valley Collective' vanuit het kantoor van landschapsarchitect Harry Derks aan de Wylerbaan 28B te Groesbeek. Prachtig gelegen in het grensgebied van Nederland en Duitsland! 

WaterMotor als bijdrage aan Delta Discussie

  • Duurzame energie opwekking en –opslag
  • Versterken van samenhang Water-Energie-Mobiliteit-Ruimte
  • Tegengaan verdroging en verzilting (borgen waterbeschikbaarheid)
  • Boost voor waterveiligheid

Kosten en baten WaterMotor.EU

  • Boost voor de economie; 
    • De Aansluitdijk kost circa 2 miljard Euro en brengt ongeveer 3 miljard Euro op
  • Samenwerken op basis van belangen
    • Publieke problemen oplossen door private kansen te scheppen

Zoetwaterbeschikbaarheid groot probleem

Hoe krijgen we WaterMotor op gang? Wij nodigen u uit om uw reactie te richten aan pompe@watermotor.eu.

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        volgende pagina