Nieuws over WaterMotor.EU

Op het congres 'Europese Rivieren omarmd ' van Kenniscentrum voor het Klimaat op 30 januari j.l. heeft de presentatie van Gert Jan Akkerman over de Aansluitdijk veel interesse gekregen. 

We gaan via deelname aan congressen en met het publiceren van artikelen in vaktijdschriften in eerste instantie een debat opstarten onder technologen. Dan leren we over de inhoudelijke pro's en con's. Daarna kunnen we beslagen ten ijs komen op politiek-bestuurlijk vlak. Het is dus de komende tijd vooral netwerken!