Netwerk WaterMotor

Momenteel zijn wij (Gert Jan Akkerman, Marnix de Vriend en Caspar Pompe) bezig ons netwerk te versterken. Wilt u een bijdrage leveren om één van de deelprojecten - en met name de Aansluitdijk - verder te brengen, dan bent u van harte welkom via info@watermotor.eu