Documenten

WaterMotorNederland is een bijdrage aan de discussie rond het Nationaal Waterplan, dat onderdeel is van het Deltaprogramma. Het plan ligt nu voor in de Tweede Kamer. In deze demissionaire periode is het plan als 'controversieel' aangemerkt. Het heeft immers aanzienlijke gevolgen voor de Nederlanders die aan de rivieren en in de polders wonen. U kunt meer informatie vinden op de volgende link: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/VW/het_nationaal_waterplan.jsp#TitleLink3.

Voor meer informatie over het Programma WaalWeelde kunt u doorklikken naar www.waalweelde.nl .